Đầu Dũa Diamond Bit Small Barrel (Fine)

Đầu Dũa Diamond Bit Small Barrel (Fine)

DI-32-102

Regular price $8.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Đầu Dũa Diamond Bit Small Barrel (Fine) này được sử dụng để dùng trên bề mặt móng cũng như cắt ngắn, có thể được sử dụng dưới móng tay cũng như vùng cuticle.


Only -998 items in stock!