Sự kiện

SỰ KIỆN NĂM 2024:

01. TEAM KUPA tại Cosmoprof Las Vegas 2024 - Gian hàng # 28181, Trung tâm Hội nghị Las Vegas, ngày 23-25 tháng 7 năm 2024

02. KUPA FB Trực tiếp vào Chủ nhật hàng tuần từ 9h30 sáng-10h30 sáng theo giờ Thái Bình Dương! Tham gia trò chuyện TRỰC TIẾP trên YouTube hoặc Facebook !

 03. TEAM KUPA tại Premiere Orlando 2024 - Gian hàng # 1933, Orange County Convention Center, 2-3 tháng 6 năm 2024

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Hãy theo dõi các sự kiện trong tương lai được liệt kê cho năm 2025!