Yêu cầu: Để tận dụng tối đa lớp Giũa điện tử này, bạn sẽ cần những vật dụng sau: Giũa điện tử, Các mảnh được sử dụng trong sổ làm việc, bộ dụng cụ làm móng hoặc móng acrylic/gel để thực hành tháo gỡ. Bạn có thể mua riêng Bit Kit &Foundation Kit . Mua trước Thứ Tư ngày 9 tháng 3 năm 2022 để đảm bảo đủ thời gian giao hàng trước lớp học. 

Nếu bạn đã có tệp điện tử, bit và acrylic, bạn có thể chỉ cần đặt trước không gian Thu phóng của mình bằng cách mua Lớp thu phóng tệp điện tử toàn diện .


Thông tin liên hệ: mail@kupainc.com hoặc 800. 994. 5872


8 sản phẩm

8 sản phẩm