Đầu Dũa Diamond Bit Small Barrel (Coarse)

Đầu Dũa Diamond Bit Small Barrel (Coarse)

DI-32-106

Regular price $8.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Đầu Dũa Diamond Bit Small Barrel (Coarse) này được sử dụng để dũa trên bề mặt móng cũng như cắt ngắn, có thể được sử dụng dưới móng tay cũng như vùng cuticle.


Only -1411 items in stock!