Nước Đắp Bột 3D 32oz.

Nước Đắp Bột 3D 32oz.

BN-3D-LQ-32Z

Regular price $69.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Nước Đắp Bột 3D

 Với khả năng khô nhanh, Nước Đắp Bột 3D của Công ty KUPA giúp tăng cường độ kiểm soát tốt hơn cho nghệ thuật làm móng 3D khi được sử dụng cùng với Bột Đắp 3D ArtFinity của chúng tôi. Có các kích cỡ 2oz , 8oz32oz .
Bạn cũng có thể thích