Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)
Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)

Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond (10 chiếc)

MP-DIAMOND-BITKIT

Regular price $114.00 Sale price $79.95 Save $34.05
/
Shipping calculated at checkout.

Bộ Đầu Dũa MANIPro Natural Nails Diamond có sẵn trong hộp MANIPro Precision Carbide/ Diamond Bit hoàn toàn mới. Hoàn hảo để giữ các đầu dũa trong hộp dụng cụ hoặc tiệm nail của bạn.


Only -172 items in stock!

EZ Off Mandrel 3/32"  SB-EZ-OFF-092 x 1
Sanding Bands Medium (each) SB-MEDIUM x 10
Diamond Manicure Bit Fine DI-32-030 x 1
Diamond Enhancement Prep Bit Medium DI-32-031 x 1
Diamond Manicure 2-in-1 Bit Fine DI-32-034 x 1 
Diamond Enhancement 2-in-1 Bit Medium DI-32-035 x 1
Diamond Pedicure Bit - Medium DI-32-033 x 1
Diamond Small Barrel Medium DI-32-104 x 1
Diamond Large Barrel Medium DI-32-204 x 1
Diamond Under Nail Cleaner UNC DI-32-015 x 1
Diamond Cone Medium DI-32-014 x 1