Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái
Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái

Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái

MP-CBDIAMOND-BITKIT

Regular price $120.00 Sale price $79.95 Save $40.05
/
Shipping calculated at checkout.

Bộ Đầu Dũa Carbide & Diamond MANIPro - 10 cái có sẵn trong Hộp Đầu Dũa MANIPro Precision Carbide/ Diamond hoàn toàn mới. Hoàn hảo để lưu trữ các đầu dũa trong hộp dụng cụ hoặc trong tiệm nail của bạn.


Only 38 items in stock!

EZ Off Mandrel 3/32"  SB-EZ-OFF-092 x 1
Sanding Bands Medium (each) SB-MEDIUM x 10
Diamond Small Barrel Medium DI-32-104 x 1
Diamond Manicure 2-in-1 Bit Manicure DI-32-034 x 1 
Diamond Enhancement 2-in-1 Bit Enhancement DI-32-035 x 1
Carbide Safety Bit CSBX-32-024-S x 1
Carbide Cone Bit CSBX-32-010-S x 1
Carbide Under Nail Cleaner Bit CSBX-32-015-S x 1 
Carbide Tapered Barrel CSBX-32-018-S x 1 
Carbide Small Barrel - Medium CSBX-32-104-S x 1 
Carbide Large Barrel - Medium CSBX-32-204-S x 1