Hoppy Easter Workbook Tải xuống
Hoppy Easter Workbook Tải xuống

Hoppy Easter Workbook Tải xuống

KP-WORKBOOK-HOPPYEASTER

Regular price $19.99 Sale price $0.00 Save $19.99
/
Shipping calculated at checkout.

Hoppy Easter Workbook Tải xuống - Miễn phí! Trị giá $19,99

Thêm vào giỏ hàng và mua ngay bây giờ để nhận Bảng mẫu nghệ thuật làm móng 3D Hoppy Easter do Giảng viên KUPA Akiko Russell thiết kế. Giảng viên Akiko hướng dẫn từng bước các thiết kế để dễ dàng theo dõi. 10 video hướng dẫn từng bước cho mỗi mẫu nail để học viên có thể làm theo. Hơn 55 giờ hướng dẫn!Only -669 items in stock!