Đầu Dũa Diamond Bit Large Barrel (Medium)

Đầu Dũa Diamond Bit Large Barrel (Medium)

DI-32-204

Regular price $8.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Đầu Dũa Diamond Bit Large Barrel (Medium) này được sử dụng để dũa trên bề mặt móng cũng như cắt ngắn, có thể được sử dụng dưới móng tay cũng như vùng cuticle.


Only -1079 items in stock!