Đầu Dũa Diamond 2-in-1 Manicure (Fine)

Đầu Dũa Diamond 2-in-1 Manicure (Fine)

DI-32-034

Regular price $13.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Đầu Dũa Diamond 2-in-1 Manicure (Fine) này có bề mặt đầu tròn mỏng, mịn đến mức có thể được sử dụng trên móng tay tự nhiên một cách thận trọng để chuẩn bị móng và làm phẳng các đường gờ trên móng tay và ngón chân. Hoàn hảo cho RPM Manicure kết hợp với Basic Ultra Cleanse Hand Soap Foaming và Dầu Final Faze Finishing e-file .

 


Only -520 items in stock!


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review