DỊCH VỤ HỘP ĐIỀU KHIỂN

DỊCH VỤ HỘP ĐIỀU KHIỂN

RPS-GLO

Regular price $79.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Lưu ý: GÍA CỐ ĐỊNH CHO DỊCH VỤ SỬA CHỬA ĐÈN GLO LAMP!

$79,95* Bao gồm phí vận chuyển trở lại sau khi sửa chữa!

*Hãy chắc chắn gửi bộ sạc tường của bạn với dịch vụ này. Chúng tôi sẽ kiểm tra bộ sạc điện trong quá trình bảo dưỡng.

Giá cố định bao gồm phí vận chuyển trở lại Hoa Kỳ!
Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, mức giá cố định cung cấp khoản tín dụng 15 đô la cho các lô hàng trả lại. Khách hàng quốc tế phải thanh toán chênh lệch chi phí vận chuyển sau khi khoản tín dụng $15 được áp dụng.
Bạn chịu trách nhiệm vận chuyển máy đến KUPA, bạn có thể sử dụng mức giá của chúng tôi với UPS bên dưới và mua nhãn để vận chuyển cho chúng tôi HOẶC sử dụng phương thức vận chuyển địa phương ưa thích của bạn.


 
Chỉ sản phẩm KUPA! 
 
HƯỚNG DẪN:

1. Điền vào biểu mẫu và in một bản sao để đính kèm với bản sao hóa đơn của bạn cùng với Tay khoan hoặc Hộp điều khiển bên trong hộp vận chuyển an toàn. Vui lòng giữ một bản sao của tất cả thông tin theo dõi lô hàng mà bạn có được. Bao gồm một bản sao biên nhận của bạn cùng với mẫu đã hoàn thành này.
2. Tùy chọn vận chuyển:

  • Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển UPS của chúng tôi. Vui lòng sử dụng liên kết này để in nhãn vận chuyển và cố định nó vào gói hàng của bạn: https://kuparepairs.readyreturns.com
  • Gửi bằng cách riêng của bạn. Bạn có thể in nhãn địa chỉ bên dưới và bỏ nó vào gói hàng của mình. KUPA Inc. không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp thất lạc, mất cắp, thất lạc trong quá trình vận chuyển đến trung tâm sửa chữa. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng gọi Dịch vụ khách hàng: 800. 994. 5872 hoặc 714. 739. 2081 qua email đến Dịch vụ khách hàng tại: mail@kupainc.com  

 
Địa chỉ để gửi gói hàng của bạn cho dịch vụ:
 
Công ty KUPA
Attn: Phòng sửa chữa
2353 W La Palma Ave.
Anaheim, CA 92801

 

TIẾT LỘ: 
Chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán trước khi gửi máy của mình.
Nếu bạn không trả phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày chúng tôi sửa chữa máy của bạn, chúng tôi có quyền sử dụng máy của bạn cho các mục đích riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để liên hệ và thông báo cho bạn về khoản thanh toán đang chờ xử lý của bạn, nhưng bạn có trách nhiệm đảm bảo việc sửa chữa được thanh toán trong vòng 90 ngày!

Only -34 items in stock!


Bạn cũng có thể thích