DỊCH VỤ SỬA CHỮA VỚI GIÁ CỐ ĐỊNH HỘP ĐIỀU KHIỂN

DỊCH VỤ SỬA CHỮA VỚI GIÁ CỐ ĐỊNH HỘP ĐIỀU KHIỂN

RPS-CONTROLBOX

Regular price $49.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Lưu ý:  DỊCH VỤ SỬA CHỮA VỚI GIÁ CỐ ĐỊNH (MANIPro Passport, MANIPro KP-5000)

$49,95* Bao gồm phí vận chuyển trở lại sau khi sửa chữa!

*Hãy gửi cục sạc bịn cùng với hộp điều khiẻn của bạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra bộ sạc điện trong quá trình bảo dưỡng.

GIÁ CỐ ĐỊNH bao gồm vận chuyển trong vòng nước Mỹ!
Nếu bạn sống ở các quốc gia khác, các bạn sẽ có khoảng tín dụng $15 (đã bao gồm trong Dịch Vụ Sửa Chữa Với Giá Cố Định). Khách hàng quốc tế phải thanh toán chi phí chênh lệch sau khi khoản tín dụng $15 được áp dụng.
Bạn chịu trách nhiệm gửi máy đến KUPA, bạn có thể sử dụng mức giá của chúng tôi với UPS bên dưới và mua nhãn để vận chuyển cho chúng tôi HOẶC sử dụng phương thức vận chuyển địa phương ưa thích của bạn.


 
Chỉ sản phẩm KUPA! Một giá cho tất cả các dịch vụ! Có hiệu lực ngay lập tức!
 
HƯỚNG DẪN:

1. Điền vào đơn và in một bản sao để đính kèm với bản sao hóa đơn cùng với Handpiece hoặc Hộp điều khiển bên trong hộp vận chuyển an toàn. Vui lòng giữ một bản sao của tất cả thông tin theo dõi lô hàng mà bạn có được. Bao gồm một bản sao biên nhận của bạn cùng với mẫu đã hoàn thành này.
2. Phương thức vận chuyển:

  • Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp phương thức vận chuyển UPS của chúng tôi. Vui lòng sử dụng liên kết này để in nhãn vận chuyển và cho nó vào gói hàng của bạn: https://kuparepairs.readyreturns.com
  • Nếu bạn tự gửi máy, bạn có thể in nhãn địa chỉ bên dưới và bảo mật nó vào gói hàng của mình. KUPA Inc. không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp thất lạc, mất cắp, thất lạc trong quá trình vận chuyển đến trung tâm sửa chữa. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng gọi Dịch vụ khách hàng: 800. 994. 5872 hoặc 714. 739. 2081 qua email đến Dịch vụ khách hàng tại: mail@kupainc.com  

 
Địa chỉ để gửi gói hàng của bạn cho chúng tôi:
 
Công ty KUPA
Attn: Phòng sửa chữa
2353 W La Palma Ave.
Anaheim, CA 92801

 

LƯU Ý: 
Chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán PHÍ SỬA CHỮA trước khi gửi máy của mình đến công ty.
Nếu bạn không trả phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày chúng tôi sửa chữa máy của bạn, chúng tôi có quyền sử dụng máy của bạn cho các mục đích riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để liên hệ và thông báo cho bạn về khoản thanh toán đang chờ xử lý của bạn, nhưng bạn có trách nhiệm đảm bảo việc sửa chữa được thanh toán trong vòng 90 ngày!

Only -433 items in stock!


Customer Reviews

No reviews yet Write a review