Kitten Face (1oz.)

Kitten Face (1oz.)

KP-KITTENFACE-1OZ

Regular price $9.95 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Bột màu acrylic ArtFinity TripTych


Đây là một màu của Bộ sưu tập Sci-Fi Crush! Bộ sưu tập này có các màu Metallic Pearl đẹp nhất mà khách hàng của bạn muốn có! Bột màu acrylic ArtFinity TripTych của KUPA có thể dùng làm Móng Ombre, Móng 3D và Dip.

 

Bạn muốn mua trọn bộ Sci-Fi Crush Collection?: Ladie King , Retired Pirate , Madame Bejeweled , Woodland Creature , Halfling , Sci-Fi Crush , Kitten Face , Minor Nitpick 

 
Xin lưu ý: Chúng tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện chính xác màu sắc bằng cách lấy các mẫu màu sản phẩm thực tế. Màu sắc thực tế có thể khác với màn hình bạn đang xem trang web của chúng tôi. Không trao đổi hoặc hoàn lại tiền trên sản phẩm bột acrylic.

 


Only -349 items in stock!


Bạn cũng có thể thích