Divinity Foundation Kit
Divinity Foundation Kit
Divinity Foundation Kit

Divinity Foundation Kit

BN-B-FOND-KIT

Regular price $75.00 Save $0.00
/
Shipping calculated at checkout.

Bộ Divinity Foundation Kít 2020 - Bao gồm toàn bộ những công cụ bạn cần cho kỳ thi nail của tiểu bang! Bạn có muốn dùng thử sản phẩm bột đắp móng của KUPA? Bộ Divinity Foundation Kít là lựa chọn tốt nhất để bạn có thể trải nghiệm dóng sản phẩm bột đắp móng của KUPA! 

*Top Glaze đã ngừng sản xuất vào năm 2020 - và được thay thế bởi Gelfinity Gloss Sơn Bóng - phải sử dụng đèn gel để hơ khô. Không bao gồm đèn trong bộ kít.

 


Only -259 items in stock!


Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

Bạn cũng có thể thích