Bạn có những gì nó cần Nail Techs

Kupa Incorporated, công ty hàng đầu trong ngành sản xuất giũa điện và mảng sản phẩm làm móng, đang tìm kiếm những Nghệ sĩ Tài năng! Chương trình Kupa TV trực tiếp trên Facebook của chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng phù hợp để giới thiệu. Bạn đã bao giờ mơ ước được trên màn hình? Bây giờ là cơ hội của bạn. Chúng tôi sẽ phỏng vấn và thử giọng những tài năng tiềm năng để giới thiệu trên Kupa Tv. Nếu bạn quan tâm, hãy theo liên kết này: https://kupainc.com/pages/talent và hướng dẫn. Nếu bạn đã có những gì chúng tôi đang tìm kiếm, ai đó sẽ liên lạc.
*Phải là người địa phương đến Anaheim, California
* Thợ làm móng phải có giấy phép hành nghề

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản