Ngày demo 6 tháng 1

Những người đam mê làm móng đã đến văn phòng của chúng tôi vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 1 để tham gia Ngày Demo MIỄN PHÍ! Chúng tôi thích nhìn thấy mọi người, nói chuyện về móng tay, giới thiệu những sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi và tặng những món đồ miễn phí cho tất cả các thành viên chăm chỉ của #TeamKupa.

Ngày Demo tiếp theo của chúng tôi là ngày 2 tháng 3. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đó!

Địa chỉ của chúng tôi là 2353 W La Palma Ave, Anaheim, Calif., từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Bấm tham dự trên Facebook tại đây:

https://www.facebook.com/events/1236768229853214/

Ngoài ra, hãy xem xét khóa học chứng nhận tệp điện tử của chúng tôi, khóa học này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần về sự kỳ diệu của Hộ chiếu #MANIPro.

Khóa học về tệp điện tử: https://www.facebook.com/events/2164446623657038/


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản