OPI NTNA All Stars Tuần 3: Thử thách trả lời màu sắc

Tuần này, các giám khảo đã xem xét các bài dự thi cho Thử thách trả lời màu sắc, trong đó các thí sinh được yêu cầu tạo các bộ móng tay có thể đeo được bằng cách sử dụng càng nhiều màu sơn OPI càng tốt.

Bình luận bộ yêu thích của bạn bên dưới và tìm ra tuần tới ai là người chiến thắng thử thách này và ai sẽ phải thu dọn bàn chải của họ.

Xem toàn bộ tập trên YouTube bên dưới hoặc nhấp vào đây để xem phiên bản cô đọng trên Instagram.


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản