Mani Mania Halloween Nails TRỰC TIẾP trên Facebook vào ngày 17-10-2017 với Nhà giáo dục Kupa Akiko

Bắt đầu Mùa làm móng Halloween với Tạp chí Nails TRỰC TIẾP vào Thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2017! Nhà giáo dục Kupa Akiko Yamakawa sẽ có mặt tại chỗ để trình diễn các kỹ thuật vẽ móng 3D bằng bột acrylic màu ArtFinity TripTych! Đón xem lúc 11 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương để Kupa Inc phát TRỰC TIẾP trên trang Facebook của Tạp chí Nails .

#TeamKupa #HalloweenNails #ManiMania #NailsMagazine #KupaNails #KupaEducator #KupaTeam #KupaInc


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản