Danh mục KUPA 2017 - Tải xuống tại đây!

Bạn muốn xem tất cả những gì KUPA cung cấp ở một nơi? Tải xuống Danh mục Kupa 2017 tại đây!! Dễ dàng duyệt qua tất cả các kiểu giũa điện tử khác nhau, GelFinity (Sản phẩm gel), ArtFinity (Sản phẩm acrylic) và các Sản phẩm làm móng chuyên nghiệp khác mà Kupa cung cấp! Đặt hàng tại Kupainc.com hoặc gọi cho chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương để đặt hàng qua điện thoại với đại diện dịch vụ khách hàng, #800-994-5872.


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản