Tham gia cùng chúng tôi TRỰC TIẾP vào Thứ Tư trên Facebook 11 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương - Team Kupa - Education Is Key

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 #TeamKupa sẽ TRỰC TIẾP trên Facebook vào Thứ Tư hàng tuần lúc 11 giờ sáng PST, 1:00 chiều Miền Trung, 2:00 chiều Giờ Miền Đông MỖI Thứ Tư! BẬT thông báo của bạn để Kupa được thông báo khi chúng tôi bắt đầu phát video Trực tiếp mỗi tuần! Theo dõi các mẹo vẽ móng 3D, mẹo sản phẩm Kupa, giới thiệu lại Triển lãm thương mại và nhiều hơn thế nữa!
Tìm chúng tôi TRỰC TIẾP trên KUPA Inc Facebook: https://www.facebook.com/KupaInc/
Hoặc chúng tôi sẽ TRỰC TIẾP với TẠP CHÍ NAILS hoặc Tạp chí NAILPRO ! Mỗi tuần một địa điểm khác nhau, tuy nhiên bọn mình sẽ share trực tiếp lên trang KUPA để các bạn dễ tìm nhé!

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản