Các câu hỏi về tài chính đã được trả lời cho các chủ doanh nghiệp nhỏ

Bạn đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo trong thời gian đóng cửa vì Covid-19? Đăng ký vay ở đâu hoặc khoản vay nào phù hợp với bạn? Chúng tôi đã mời một chuyên gia về thuế để giúp trả lời các câu hỏi về doanh nghiệp nhỏ và người thuê gian hàng độc lập của bạn! Xem toàn bộ video trên YouTube ngay bây giờ.

Đối với các câu hỏi khác, vui lòng xem các liên kết sau được cung cấp trong quá trình phát video này:

Thông tin cho vay doanh nghiệp nhỏ:
https://www.uschamber.com/sites/default/files/023595_comm_corona_virus_smallbiz_loan_final.pdf
Bảng thông tin về chương trình bảo vệ tiền lương PPP:
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP%20Borrower%20Information%20Fact%20Sheet.pdf
Đăng ký ngay bây giờ để nhận các quỹ liên bang để duy trì hoạt động kinh doanh và tiếp tục trả lương cho nhóm của bạn.
https://gusto.com/covid-19/paycheck-protection-program
SBA - Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ:
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
EDD - Cục Phát triển Việc làm - Bang California
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm

#Covid19 #Coronavirus #SmallBusinessOwners #SmallBusiness #NailTech #NailTechnicians #KupaInc #TeamKupa #KupaNails


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản