Thiết kế móng tay khối acrylic lễ hội với nghệ sĩ khách mời Sue Henry

Trong Facebook Live tuần này, Sue Henry đã chỉ cho chúng ta cách tạo ra một thiết kế lễ hội, vui nhộn bằng cách sử dụng Bột acrylic Kupa Divinity.

Xem tập phim KTV dưới đây!


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản