Trực tiếp trên FB Khách mời đặc biệt Yire Castillo ngày 29 tháng 8 năm 2018

Chào mừng Nhà thiết lập xu hướng Cosmoprof 2018 Yire Castillo! Trực tiếp FB Thứ Tư ngày 29 tháng 8 năm 2018! 11 giờ sáng giờ chuẩn Thái Bình Dương

Nghệ sĩ khách mời đặc biệt Yire Castillo tham gia Đội Kupa trên Facebook Live Thứ Tư ngày 29 tháng 8 năm 2018 lúc 11 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương!  Yire là Nhà thiết lập xu hướng Cosmoprof năm 2018 cũng như là người chiến thắng Giải thưởng Người ảnh hưởng Mỹ năm 2017 Nghệ sĩ làm móng của năm!  Bật thông báo của bạn bây giờ! Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ tập này và quà tặng! 

https://www.facebook.com/KupaInc

Thông tin thêm về tập phim: https://www.facebook.com/events/2080196732045535/

#KupaKháchNghệ sĩ  #MANIPro #MANIProPassport #TeamKupa #Kupainc #KupaHub #KupaTV 

Xem tất cả các Lựa chọn hàng đầu của Yire từ Cosmoprof 2018: https://cosmoprofnorthamerica.com/news-and-press/2018-trendscout-picks/


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản