FaceBook LIVE với Tạp chí Nails tại Trung tâm đào tạo KUPA Thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2017

Tham gia cùng Nhà giáo dục Kupa Mie Kitabayashi khi cô ấy TRỰC TIẾP với TẠP CHÍ NAILS tại Trụ sở chính của Kupa Inc ở Anaheim, California! Đội Kupa rất nóng lòng được giới thiệu với bạn Trung tâm đào tạo hoàn toàn mới của chúng tôi cũng như dòng Bột acrylic 3D ArtFinity TripTych MỚI của chúng tôi! Thông tin chi tiết trong phiên Trực tiếp của chúng tôi với Tạp chí Nails Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6, khoảng 11 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương!

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản