Bản trình diễn Nail giọt máu

Tuần này, chúng tôi đã giới thiệu cách tạo móng tay nhỏ giọt máu cho Halloween bằng Kupa Dipfinity! Kiểm tra nó ra dưới đây. Khi bạn dùng thử trên Instagram, hãy gắn thẻ cho chúng tôi @kupa_tv .


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản